KMC Logo
 √ Nederlands   English

Kadampaboeddhisme

Van de oude Kadampa overleveringslijn tot en met de huidige Nieuwe Kadampa Traditie

Kadampa Boeddhisme is een Mahayana Boeddhistische school, gesticht door de grote Indiase boeddhistische Meester Atisha (AD 982 - 1054).

Zijn volgelingen staan bekend als "Kadampa's". Ka verwijst naar Boeddha's onderwijs en dam naar Atisha's speciale Lamrim-instructies bekend als "de stadia van het pad naar de verlichting". Kadampa's zijn dan ook beoefenaars die Boeddha's onderwijs beschouwen als persoonlijk advies en dit in de praktijk brengen door de instructies van Lamrim te volgen.

De Kadampa-traditie werd later overal in Tibet uitgedragen door Je Tsongkhapa en zijn volgelingen, die bekend werden als de "Nieuwe Kadampa's".

Het transformeren van dagelijkse activiteiten in het pad

Door hun kennis van al Boeddha’s onderwijs in hun oefening van Lamrim te integreren en door dit te integreren in hun dagelijks leven, worden Kadampa Boeddhisten aangemoedigt om Boedha’s onderwijs te gebruiken als praktische methoden om dagelijkse activiteiten te transformeren in het pad naar de verlichting.

De grote Kadampa Leraren zijn niet alleen bekend omdat zij grote geleerden zijn, maar ook omdat zij spirituele beoefenaars van grote zuiverheid en oprechtheid zijn.

Overleveringslijn

De overleveringslijn van deze leringen, zowel de mondelinge overdracht als ook de zegeningen ervan, werd overgedragen van Leraar op discipel, waarbij deze zich verspreidde door een groot deel van Azië en nu door veel landen in de gehele Westerse wereld.

Boeddha’s onderwijs, dat bekend staat als “Dharma”, wordt vergeleken met een wiel dat van land naar land gaat in overeenstemming met de veranderende condities en de karmische neigingen van de mensen.

De uiterlijke vormen voor het presenteren van het Boeddhisme zouden kunnen veranderen als dit in aanraking komt met verschillende culturen en samenlevingen, maar de essentiële authenticiteit ervan wordt verzekerd door het in stand houden van een ononderbroken overleveringslijn van gerealiseerde beoefenaars.

Modern Kadampaboeddhisme

Door de activiteiten en toewijding van de vermaarde Boeddhistische Meester de eerbiedwaardige Geshe Kelsang Gyatso, heeft het Kadampa Boeddhisme zich de laatste jaren in veel landen verspreid.

Geshe Kelsang heeft onvermoeibaar gewerkt om het Kadampa Boeddhisme over de gehele wereld te verspreiden door uitgebreid onderwijs te geven, veel boeken over Kadampa Boeddhisme te schrijven, het Internationale Tempels Project op te richten en door de Nieuwe Kadampa Traditie – Internationale Kadampa Boeddhistische Unie te stichten.

hier nog wel